Mobil

Mer körglädje via smartphone

Med Race Chip appen kan du ställa in din bil som du vill; enkelt välj läge från din smartphone. Appen kan också avaktivera RaceChip och återställa bilen till original. App kontroll för ditt RaceChip är tillgängligt för bara 590kr.


3 distinkta effektlägen

Använd RaceChip-appen för att välja mellan 3 inställningslägen; Effektivitet för att spara bränsle i stadstrafik, Sport för förbättrad flexibilitet i mellanområdet på öppna vägar, Race för maximal prestanda.

Justerbar warm-up timer

Det är bättre för motorn om den får värmas ordentligt innan den blir ombedd att leverera maximal prestanda. Uppvärmningstimern släpper först på den uppgraderade effekten efter att motorn har nått arbetstemperatur, vilket minskar slitaget.

Individuella finjusteringsmappar

GTS kommer från fabriken med rätt mapp för din motor. Om denna initiala konfiguration inte uppfyller dina förväntningar, kan vår kundservice ytterligare anpassa inställningarna för de tre distinkta körlägena Effektivitet, Sport och Race till karaktären för din motor. De nya parametrarna överförs sedan helt enkelt från appen till ditt RaceChip.

Automatisk uppdatering

Att ha RaceChip-appen betyder bla. att du kan ladda ner den senaste versionen av vår optimeringsprogramvara. Appen installerar den automatiskt på RaceChip.

Avancerade servicefunktioner

RaceChip-appen och våra servicefunktioner gör att vi kan kalibrera finjusteringsmapparna enligt dina önskemål och till och med ändra optimeringsprogramvaran helt om det behövs. Ändringarna överförs enkelt via appen till ditt RaceChip.


Integration med RaceChip XLR

Kombinera chiptuning och gasreglering för maximerad körglädje. Båda enheterna kan styras från appen.